CENY

Základní sazba       1500 Kč / h, servis u zákazníka min. 2 h

Noc (21 – 7 h)          6000 Kč / h (nevztahuje se na dílenské opravy u mne)

Víkend, svátek        1500 Kč / h, servis u zákazníka min. 2 h

doprava (IAD)          15 Kč / km

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny jsou smluvní. Dle objemu zakázek může být sazba snížena.

Ceny dílenských oprav dohodou / konkrétní cenovou nabídkou.